Download Windows Server 2025 File ISO

Tại phiên bản Windows Server 2025 Microsoft đã có nhiều cải tiến lớn như tính năng Hotpatching, nâng cao bảo mật Active Directory và SMB, tối ưu giải pháp lưu trữ, Hyper-V & AI, vv. Để sử dụng các tính năng này và sử dụng Windows Server 2025, bạn phải tải xuống tập tin ISO…

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2025 (v.Next)

Microsoft đã công bố Windows Server 2025 sẽ là phiên bản tiếp theo của hệ điều hành dành cho máy chủ và các trung tâm dữ liệu. Phiên bản này kế thừa các tính năng của Windows Server 2022 và còn khá nhiều tính năng nổi bật khác mà Microsoft vẫn chưa công bố cho…