Download tài liệu khoá học Windows Server 2019

Khóa học Windows Server 2019 đào tạo các chuyên gia CNTT cách triển khai và định cấu hình dịch vụ Active Directory Domain Services (AD DS) trong môi trường doanh nghiệp. Tài liệu khoá học Windows Server 2019 Triển khai các chính sách Group Policy, thực hiện sao lưu và khôi phục dịch vụ, hệ…

Installing & Configuring DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Là dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động cho các máy và các thiết bị trong hệ thống mạng. DHCP là một trong những dịch vụ rất cơ bản trong hệ thống mạng, nó có thể cấp phát từ các thiết bị phần cứng như (router, modem internet, Access…

Installing Windows Server 2019 Desktop Experience

Windows Server 2019 Microsoft chính thức ra mắt Windows Server 2019 vào tháng 10/2018 với những cải tiến và tính năng mới mạnh mẽ vượt trội hơn những phiên bản hệ điều hành trước. Từ tạo môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật, đến giúp bạn hiện đại hóa…

WS-011T00: Windows Server 2019 Administration

This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who have some experiencing working with Windows Server and are looking for a single five-day course that covers core administration components and technologies in Windows Server 2019. This course also helps server administrators from previous Windows Server versions to update their knowledge and skills related to…

Download Windows Server 2019 File ISO

Microsoft chính thức ra mắt Windows Server 2019 tháng 10/2018 với những cải tiến và tính năng mới mạnh mẽ. Tạo môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật. Giúp doanh nghiệp hiện đại hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng của mình. Windows Server 2019 Windows Server…

MCSA 2019 | Download File ISO Windows Server 2019

Microsoft trong hệ thống Windows Server 2019 đã cung cấp một tính năng rất quan trọng là hỗ trợ đầy đủ và đầy đủ cho các máy ảo Linux. Một trong những tính năng mới trong Windows Server Edition 2019 là vị trí trung tâm để quản lý hệ điều hành dựa trên Web. Trung tâm quản…