Hướng dẫn thiết kế website tin tức với theme Flatsome (Phần 4)

Các phần trước hướng dẫn thực hành thiết kế website trên nền tảng WordPress với giao diện theme Flatsome áp dụng cho website tin tức. Trong phần 4 tiếp tục hướng dẫn cách cấu hình bố cục giao diện trang chủ, trang liên hệ, trang video…hiển thị các bài viết ra ngoài trang chủ thông…

Hướng dẫn thiết kế website tin tức với theme Flatsome (Phần 3)

Sau khi hoàn thành các thao tác cấu hình thiết kế website tin tức như nội dung hướng dẫn thiết kế web tin tức ở phần 2. Trong phần 3 chúng ta bắt đầu thực hiện các thao tác liên quan đến cấu hình các chức năng trên theme giao diện Flatsome. Thiết kế giao…

Hướng dẫn thiết kế website tin tức với theme Flatsome (Phần 2)

Sau khi thực hiện các thao tác kỹ thuật trong bài hướng dẫn thiết kế website tin tức với theme Flatsome tại phần 1 bao gồm cài đặt và cấu hình giao diên theme Flatsome, kích hoạt key bản quyền từ hãng, cài đặt các plugin cơ bản cho website. Trong nội dung phần 2…