Sách Bảo Mật Phiên Bản Tiếng Việt (Phần 2)

Sách Mobile Forensics Cookbook (Tiếng Việt) Chapter 1: SIM Card Acquisition and Analysis Introduction SIM card acquisition and analysis with TULP2G SIM card acquisition and analysis with MOBILedit Forensics SIM card acquisition and analysis with SIMCon SIM card acquisition and analysis with Oxygen Forensic Chapter 2: Android Device Acquisition Introduction Preparatory work Preparing the mobile…

Sách Bảo Mật Phiên Bản Tiếng Việt (Phần 1)

Sách Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker’s Phiên bản: Tiếng Việt Phần I Chuẩn bị Chương 1 Hack mũ xám là gì ? Đạo đức và Luật pháp Chương 2 Kỹ năng Lập trình sống sót Chương 3 Fuzzing thế hệ tiếp theo Chương 4 Kỹ thuật đảo ngược thế hệ tiếp theo Chương 5…