Các hình thức backup dữ liệu doanh nghiệp phổ biến nhất

Backup là quá trình tạo bản sao của dữ liệu hoặc tệp dữ liệu để sử dụng trong trường hợp dữ liệu gốc hoặc tệp dữ liệu bị mất hoặc bị phá hủy. Việc sao lưu dữ liệu rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng để khôi phục phiên bản gốc sau…

Configure DHCP Failover Windows Server 2022

DHCP Failover trong Windows Server 2022 là tính năng mới cho phép  xây dựng trong hệ thống mạng doanh nghiệp có 02 DHCP Server trở lên cùng hoạt động chung dịch vụ DHCP trên nền tảng Windows Server 2022 với mục đích gia tăng độ sẵn sàng (High Availability) và phục vụ công tác cung…

Install Additional Domain Controller Server 2022

Addition Domain Controller là gì ? Addition AD Domain Controller được dùng để cân bằng tải giữa các Domain Controller (DC) hiện có. Ngoài ra, nếu  AD DC bị lỗi thì additional AD DC có thể được dùng để xác thực. Additional Domain Controller có thể xem như là giải pháp Load Balancing (cân bằng)…

Install Windows Server 2022

Phiên bản Windows Server 2022 Windows Server 2022 có 3 phiên bản Standard, Datacenter và Datacenter Azure Edition Cũng như các phiên bản trước Windows Server 2022 có 3 dạng phiên bản là: Standard, Datacenter và Datacenter: Azure Edition. Kể từ ngày 21 tháng 8, Windows Server 2022 sẽ có sẵn cho khách hàng trên…

Install Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services là gì ? Đây là một dịch vụ thư mục quản lý các đối tượng trong hệ thống domain (vùng) theo dạng quản lý tâm trung. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập trung về người dùng cũng như các nguồn tài nguyên…

Tổng hợp các bài Lab về Windows Server 2022

Khóa học Microsoft Pro Administrator giúp học viên Quản trị hệ thống và triển khai các dịch vụ trên nền tảng Windows Server 2022, đây là Hệ điều hành mới nhất của Microsoft cho đến thời điểm hiện nay. MCSA 2022 là chương trình đào tạo  kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới…

MS-030T00-A | Microsoft 365 Administrator

MS-100T00 Microsoft 365 Identity and Services This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 tenant and service management, Office 365 management, and Microsoft 365 identity management. In Microsoft 365 tenant and service management, you will examine all the key components that must be planned for when designing your Microsoft…

Installing & Configuring DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Là dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động cho các máy và các thiết bị trong hệ thống mạng. DHCP là một trong những dịch vụ rất cơ bản trong hệ thống mạng, nó có thể cấp phát từ các thiết bị phần cứng như (router, modem internet, Access…

Install and Configure Hyper V

Microsoft HYPER-V Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng Hypervisor. Mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao. Hyper-V chính thức ra mắt kể từ…