Microsoft Azure | Tìm hiểu về các thành phần trong nền tảng dịch vụ Microsoft Azure

Như các bài giới thiệu trước nền tảng sản phẩm Microsoft Azure là dịch vụ đám mây dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT sử dụng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng trên toàn bộ mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft. Tích hợp…

Microsoft Azure | Lab 01 – Manage Azure Active Directory Identities

In order to allow Contoso users to authenticate by using Azure AD, you have been tasked with provisioning users and group accounts. Membership of the groups should be updated automatically based on the user job titles. You also need to create a test Azure AD tenant with a test user account and grant that account…

Các loại tài khoản và cách đăng ký sử dụng Azure

Visual Studio Subscription(MSDN Subscription) Internal Usage Rights. Azure free Azure Pass   Visual Studio Subscription (MSDN Subscription ) Đăng ký sử dụng MSDN Subscription: trong trường hợp Test/dev. Đối tác của Microsoft  có năng lực về Cloud Platform sẽ nhận được  một số MSDN Subscription. Bạc(Silve): 10 MSDN Vàng(Gold): 35 MSDN Các MSDN subscription có được…

So sánh dịch vụ Microsoft Azure, AWS và GCP

Cuộc cạnh tranh cho vị trí top đầu trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây là cuộc đua công nghệ khốc liệt: AWS so với AZURE, và GOOGLE. Đối với cơ sở hạ tầng là dịch vụ laaS và dịch vụ paaS thì Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud Platform…

Microsoft Azure là gì ? Các thông tin nào cần phải nắm

Microsoft Azure là một nền tảng điện toán đám mây (cloud computing platform) do hãng công nghệ Microsoft xây dựng và phát triển, cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau, người dùng và các đơn vị truy cập sử dụng, quản lý dịch vụ, tài nguyên trên nền…