Kiểm tra Key Windows bản quyền bằng ShowKeyPlus

ShowKeyPlus là một ứng dụng đặc biệt hữu ích dành cho người dùng mới. Những người dùng am hiểu về công nghệ sẽ biết các lệnh chuyên dụng để hiển thị product key của hệ điều hành, tuy nhiên với những người không có kinh nghiệm, đó là một điều khó khăn. ShowKeyPlus có giao…