Microsoft Azure là gì ? Các thông tin nào cần phải nắm
View Post: 311 người truy cập bài viết
Tags :

Microsoft Azure là một nền tảng điện toán đám mây (cloud computing platform) do hãng công nghệ Microsoft xây dựng và phát triển, cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau, người dùng và các đơn vị truy cập sử dụng, quản lý dịch vụ, tài nguyên trên nền tảng đám mây do Microsoft cung cấp.

Dữ liệu người dùng và các tài nguyên khởi tạo được lưu trữ trên các trung tâm dữ liệu (Data Center) Microsoft. Hiện tại Microsoft có hơn 200 trung tâm dữ liệu được đặt ở các nước trên thế giới. Bên cạnh có một số trung tâm không được công bố bởi yếu tố liên quan đến bảo mật.

Microsoft Azure hoạt động tương tự như nền tảng Amazon Web Services (AWS) của hãng công nghệ Amazon hay Google Cloud Platform của Google. Hiện tại, Azure đang cung cấp hơn 200 dịch vụ khác nhau, chia thành các loại dịch vụ:

 • Compute: Virtual Machines, VM Scale Sets, Azure Container, Container Registry, Functions, Batch, Service Fabric, Cloud Services.
 • Storage Services: Blob Storage, Queue Storage, File Storage,Table Storage
 • Database: SQL Databases, DocumentDB, Redis Cache
 • Networking: Virtual Network, Load Balancer, Application Gateway, Azure DNS, Content Delivery Network, VPN Gateway, Traffic Manager, Express Route
 • Developer Tools: Visual Studio Team Services, Application Insights, API Management
 • Management and Monitoring Tools: Microsoft Azure Portal, Azure Resource Manager, Automation
 • Enterprise Integration: Service Bus SQL, Server Stretch Database
 • Security and Identity: Key Vault, Azure Active Directory, Azure AD B2C, Azure AD Domain Services, Multi Factor Authentication
 • Web and Mobile Apps: Web Apps, Mobile Apps, API Apps, Logic Apps, Notification Hubs, Event Hubs, Azure Search

Để hiểu rõ hơn các thông tin chúng ta có thể tham khảo thêm nội dung trong bảng bên dưới

Computer Services Virtual Machines  Cho phép nhà quản trị khởi tạo, triển khai và quản lý các Virtual Machines trên môi trường đám mây Azure.
Web sites  Cung cấp khả năng quản lý website cho doanh nghiệp. Nhà quản trị có thể tạo mới hoặc di chuyển website có sẵn lên Azure Cloud.
Cloud Services  Cho phép doanh nghiệp xây dựng và triển khai các ứng dụng đảm bảo tính High availability (HA) và có khả năng mở rộng với hầu hết các ngôn ngữ lập trình.
Mobile services  Cung cấp giải pháp xây dựng các ứng dụng di động cho doanh nghiệp, kết nối và đồng bộ dữ liệu cho thiết bị di động.
Network Services Virtual network  Cho phép doanh nghiệp xử lý Public Cloud như là phần mở rộng của Datacenter tại doanh nghiệp
Trafic manager  Cho phép doanh nghiệp định tuyến lưu lượng người dùng theo 3 cách: hiệu suất tốt nhất, theo round Robin hoặc cấu hình failover.
Data Services Data management  Cho phép doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu kinh doanh trong SQL database hoặc với các Virtual Machines SQL Server sử dụng Azure SQL Database.
Business Analytics  Cho phép dễ dàng phát hiện và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Microsoft SQL Server Reporting và Analysis Services hoặc Microsoft SharePoint Server chạy trong một máy ảo, Windows Azure SQL Reporting, Windows Azure Marketplace, hoặc HDInsight, thực hiện Hadoop cho Big Data.
HDInsight Dựa trên Hadoop của Microsoft mang lại 100% khả năng giải pháp Apache Hadoop cho cloud.
Backup Bảo vệ máy chủ dữ liệu bằng cách thực hiện backup dữ liệu tới Azure.
Recovery Management Giúp bảo vệ dịch vụ kinh doanh quan trọng bằng cách phối hợp nhân rộng và phục hồi của System Center tới secondary location.
Cache Giải pháp bộ nhớ đệm giúp tăng tốc ứng dụng đám mây và giảm tải database.
App Services Media services Cho phép bạn xây dựng các quy trình công việc để tạo, quản lý và phân phối media sử dụng Azure Public Cloud.
Messaging Windows Azure service Bus và Windows Azure service Queue cho phép các ứng dụng kết nối giữa môi trường private cloud và Azure public cloud.
Notification Hubs Cung cấp khả năng mở rộng cao, phối hợp nhiều nền tảng ứng dụng chạy trên thiết bị di động.
BizTalk services Cung cấp Business-to-Business và Enterprise Application Integration để cung cấp cloud và hybrid.
Active Directory Cung cấp khả năng quản lý nhận dạng và điều khiển truy cập cho ứng dụng đám mây.
Multifactor Authentication Cung cấp thêm một lớp xác thực, thêm thông tin tài khoản để an toàn hơn cho cả truy cập tại chỗ và cloud

Microsoft Azure hoạt động như thế nào ?

05 Tính chất của Cloud Services

 • Dịch vụ Cloud Computing thực thụ phải có 5 đặc điểm sau:
  • Truy cập tài nguyên điện toán qua kết nối mạng băng rộng – Broad network access
  • Người dùng tự cấu hình dịch vụ theo yêu cầu – On-demand self-service
  • Tài nguyên được dùng chung bởi nhiều người một cách tối ưu – Resource pooling
  • Việc sử dụng tài nguyên được đo đếm (gần) theo thời gian thực – Measured service 
  • Tài nguyên có thể tăng/giảm nhanh chóng mà không cần sự hổ trợ của nhà cung cấp dịch vụ – Rapid elasticity

 

Tìm hiểu về cấu trúc và mô hình dịch vụ Cloud Services ?

Các dịch vụ đám mây hỗ trợ người dùng khỏi những hạn chế và giới hạn khác nhau, vì vậy mà nó được sử dụng rộng rãi cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Với sự tăng trưởng người dùng và dịch vụ, dịch vụ đám mây đã được phân loại dựa theo nhu cầu.

Dịch vụ đám mây được phân loại thành bốn loại như sau, tùy thuộc vào các yếu tố của dịch vụ được người dùng sử dụng.

1 – Software as a Service

“SaaS” là viết tắt của “Software as a Service”, là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng software (phần mềm) thông qua network (hệ thống mạng).

Thông qua đám mây, SaaS cung cấp những phần mềm đang được vận hành bởi các công ty đám mây. Do đó, các nhà phát triển không cần tiến hành các cài đặt đặc biệt như máy chủ hoặc chuẩn bị tài nguyên, và có thể phát triển phần mềm cần thiết thông qua Internet.

Các tính năng của SaaS bao gồm:

 • Không cần cài đặt phần mềm mà sử dụng trực tiếp trên Internet.
 • Dữ liệu có thể được lưu trữ trên Internet.
 • Dữ liệu có thể được truy cập mà không cần xác lập cố định một thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng v.v.
 • Nhiều người dùng có thể chia sẻ và sử dụng cùng một dữ liệu.
 • Các ứng dụng nâng cao có thể được cài đặt và vận hành ngay lập tức.

Dịch vụ SaaS tiêu biểu:

 • Dynamics 365, Outlook, Office 365

2 – Platform as a Service

“PaaS” là viết tắt của “Platform as a Service”, là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng platform (môi trường phát triển) cho ứng dụng thông qua hệ thống mạng.

PaaS cung cấp một bộ phần mềm như phần mềm trung gian kết nối hệ điều hành và ứng dụng cần thiết cho việc phát triển hệ thống, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành web server v.v.

Do đó, các developer có thể tập trung vào phát triển phần mềm mà không cần xây dựng platform (nền tảng).

Với SaaS, phần mềm cố định được sử dụng như một dịch vụ, nhưng với PaaS, ứng dụng được phát triển trong nội bộ công ty có thể được sử dụng, nên đặc trưng của Paas là cho phép sử dụng ứng dụng linh hoạt hơn.

Các tính năng của PaaS bao gồm:

 • Vì môi trường cần thiết cho sự phát triển đã được chuẩn bị trước, nên chi phí phát triển và thời gian làm việc có thể giảm đi rất nhiều.
 • Bảo trì platform, sao lưu, v.v. được quản lý bởi đám mây, do đó người dùng không cần phải cài đặt cấu hình và quản lý chúng.
 • Môi trường cơ sở hạ tầng được chuẩn bị trên đám mây, vì vậy nó có thể được sử dụng ngay lập tức.
 • Các kỹ sư có thể tập trung vào phát triển vì toàn bộ môi trường cơ sở hạ tầng đã được cung cấp bởi các dịch vụ đám mây.
 • Rất linh hoạt phát triển so với SaaS và khách hàng có thể sử dụng các chương trình của riêng họ.

Dịch vụ PaaS tiêu biểu:

 • App Services, Azure Search, Azure CDN

3 – Infrastructure as a Service

“IaaS” là viết tắt của “Infrastructure as a Service”. Đây là một dịch vụ cho phép người dùng sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết cho việc xây dựng hệ thống, chẳng hạn như hệ thống mạng, máy chủ và hệ điều hành v.v. cần thiết cho hoạt động của hệ thống, thông qua Internet.

Với IaaS, người dùng chọn các thông số kỹ thuật phần cứng và phần mềm cần có, thiết lập hệ điều hành, v.v., xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và phát triển ứng dụng.

Không giống như SaaS và PaaS, IaaS có tính linh hoạt cao hơn, cho phép người dùng chọn thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành tùy ý. Trong phạm vi đó, cần có kiến thức chuyên môn về  hệ điều hành, phần cứng, mạng và phải xem xét các biện pháp bảo mật.

Các tính năng của IaaS bao gồm:

 • Không phải chuẩn bị môi trường phát triển riêng biệt.
 • Cho phép linh hoạt lựa chọn các thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành cần thiết cho dịch vụ và sử dụng chúng từ hệ thống mạng.
 • Cho phép mở rộng tài nguyên máy chủ về cả số lượng máy lẫn công năng máy một cách linh hoạt.
 • Không phát sinh sửa chữa sự cố xảy ra trong phần cứng thực tế hoặc chi phí nâng cấp  hệ thống.

Dịch vụ IaaS tiêu biểu:

 • Virtual machines (VMs), storage, networks, operating systems

4 – Desktop as a Service

“DaaS” là viết tắt của “Desktop as a Service”. Thay vì cung cấp dịch vụ là phần mềm như SaaS, DaaS cung cấp dịch vụ là môi trường desktop. Các yếu tố tạo nên desktop, như phần mềm và dữ liệu nội bộ, được truy cập từ đám mây. Môi trường desktop được cung cấp bởi DaaS cũng được gọi là “cloud desktop” hoặc “desktop ảo”.

Dịch vụ DaaS tiêu biểu:

 • Windows 365 Cloud PC

Các dịch vụ trên Azure cũng được phân loại tương tư như trên

Microsoft Azure đáp ứng các giải pháp công nghệ thực tế hiện nay

Infrastructure : Azure có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn nền cơ sở hạ tầng theo yêu cầu có thể mở rộng và thích ứng với sự thay đổi nhu cầu kinh doanh.


Mobile : Azure cho phép xây dựng và triển khai một giải pháp đám mây back-end cho các ứng dụng mobile. Bạn có thể sử dụng nền tảng phát triển phổ biến như NET hoặc NodeJS để tạo ra giải pháp, sau đó triển khai nó đến các đám mây sử dụng Windows Azure Virtual Machines, dịch vụ đám mây, hoặc dịch vụ di động.


Website : Azure cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và an toàn cho website doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng Windows Azure Active Directory để xác thực, kiểm soát truy cập, và an toàn có thể lưu trữ dữ liệu kinh doanh trang web của bạn trong cơ sở dữ liệu SQL Windows Azure, NoSQL Bàn, lưu trữ BLOB.


Media : Azure Media Services giúp dễ dàng cung cấp cho doanh nghiệp một sự hiện diện trên phương tiện truyền thông toàn cầu. Bạn có thể nhanh chóng xây dựng quy trình làm việc end-to-end sử dụng dịch vụ từ cả Microsoft và các đối tác của mình. Phương tiện truyền thông của bạn có thể được bảo vệ bằng Digital Rights Management (DRM), và Advanced Encryption Standard (AES) hoặc PlayReady được sử dụng để bảo vệ nó trong quá trình phát lại.


Integration : Azure cung cấp một số tùy chọn khác nhau cho việc tích hợp cơ sở hạ tầng hiện có tại chỗ của bạn với các ứng dụng của bạn đang chạy trên đám mây công cộng của Microsoft Azure.


Identity & Access Management : Azure Active Directory có thể cung cấp cho bạn với các dịch vụ chạy trong đám mây mà bạn có thể sử dụng để quản lý truy cập của nhân viên, đối tác, khách hàng và tài sản của công ty, bao gồm cả chỗ ở và tài sản đám mây.

Có thể đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng Active Directory tại chỗ của bạn với Windows Azure AD để cung cấp cho single sign-on (SSO) cho người sử dụng để truy cập các ứng dụng điện toán đám mây và Windows Azure đa xác thực có thể được sử dụng để cung cấp thêm một lớp xác thực để giúp bảo vệ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm của bạn và các ứng dụng.


Big Data : Azure cho phép bạn nhanh chóng xây dựng một cluster Hadoop dựa trên 100 phần trăm Apache Hadoop. Sau đó bạn có thể sử dụng Azure PowerShell và Azure Command-Line Interface để tích hợp liền mạch HDInsight thành những quy trình phân tích hiện tại của bạn và hiểu rõ hơn về hoạt động từ HDInsight khai thác dữ liệu với Microsoft Excel.

HDInsight hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ bao gồm .NET và Java, và các nhà phát triển NET cũng có thể sử dụng LINQ và Hive cho ngôn ngữ truy vấn tích hợp.


Dev & Test : Azure giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra. Thay vì phải đi qua một quá trình mua sắm truyền thống và chờ phần cứng mới được đưa đến, bạn chỉ cần sử dụng Azure Virtual Machines để chạy máy ảo cần và thực hiện phát triển ứng dụng của bạn và thử nghiệm trong các đám mây.

Sau đó, khi ứng dụng của bạn đã được xác nhận, bạn có thể triển khai nó vào một môi trường sản xuất giống hệt nhau để kiểm tra môi trường của bạn mà còn cho bạn nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng vô hạn, và tiếp cận toàn cầu.


Storage, Backup, & Recovery : Lưu trữ Azure có thể cung cấp cho bạn với độ bảo mật và đáng tin cậy cần thiết cho mục đích kinh doanh. Việc tạo nhiều bản lưu trữ ở nhiều nơi có thể đảm bảo bạn không bị mất dữ liệu khi thảm họa xảy ra. Lưu trữ Azure không chỉ đảm bảo cho phép bạn mở rộng kinh doanh tùy thích mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí vì chỉ phải trả cho những gì sử dụng.


Data Management : Dịch vụ dữ liệu Windows Azure có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm nhất quán cho dù bạn đang làm việc với các dữ liệu quan hệ hoặc non-relational và hỗ trợ cơ sở dữ liệu SQL hiện lên đến 150 GB. Bạn có thể sử dụng các kỹ năng quản lý dữ liệu hiện có của bạn, chẳng hạn như thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và Transact-SQL, và có thể trộn và kết hợp dữ liệu trên một loạt các dịch vụ dữ liệu khác nhau để tạo ra chỉ là giải pháp nhu cầu kinh doanh của bạn.

Kết luận về Microsoft Azure

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các hãng công nghệ, điện toán đám mây (cloud computing) đang là xu hướng mới dần dần thay đổi và trở thành các thành phần chính với vai trò quan trọng của hạ tầng công nghệ thông tin trong tương lai. Để đáp ứng xu thế này thì tất cả các hãng công nghệ AWS, GCP và Microsoft không ngừng xây dựng và phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng giải pháp đem đến nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp, người dùng.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments