Download tài liệu khoá học Windows Server 2019

Khóa học Windows Server 2019 đào tạo các chuyên gia CNTT cách triển khai và định cấu hình dịch vụ Active Directory Domain Services (AD DS) trong môi trường doanh nghiệp. Tài liệu khoá học Windows Server 2019 Triển khai các chính sách Group Policy, thực hiện sao lưu và khôi phục dịch vụ, hệ…

20347A – Enabling and Managing Microsoft 365

This course will provide experienced IT professionals with the training that they need to plan, configure, and manage an Office 365 environment. Students who attend this course are expected to have a fairly broad understanding of several on-premises technologies such as Domain Name System (DNS) and AD DS, and a general understanding of Exchange Server,…

Các hình thức backup dữ liệu doanh nghiệp phổ biến nhất

Backup là quá trình tạo bản sao của dữ liệu hoặc tệp dữ liệu để sử dụng trong trường hợp dữ liệu gốc hoặc tệp dữ liệu bị mất hoặc bị phá hủy. Việc sao lưu dữ liệu rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng để khôi phục phiên bản gốc sau…

Configure DHCP Failover Windows Server 2022

DHCP Failover trong Windows Server 2022 là tính năng mới cho phép  xây dựng trong hệ thống mạng doanh nghiệp có 02 DHCP Server trở lên cùng hoạt động chung dịch vụ DHCP trên nền tảng Windows Server 2022 với mục đích gia tăng độ sẵn sàng (High Availability) và phục vụ công tác cung…

Install Additional Domain Controller Server 2022

Addition Domain Controller là gì ? Addition AD Domain Controller được dùng để cân bằng tải giữa các Domain Controller (DC) hiện có. Ngoài ra, nếu  AD DC bị lỗi thì additional AD DC có thể được dùng để xác thực. Additional Domain Controller có thể xem như là giải pháp Load Balancing (cân bằng)…

Install Windows Server 2022

Phiên bản Windows Server 2022 Windows Server 2022 có 3 phiên bản Standard, Datacenter và Datacenter Azure Edition Cũng như các phiên bản trước Windows Server 2022 có 3 dạng phiên bản là: Standard, Datacenter và Datacenter: Azure Edition. Kể từ ngày 21 tháng 8, Windows Server 2022 sẽ có sẵn cho khách hàng trên…

Install Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services là gì ? Đây là một dịch vụ thư mục quản lý các đối tượng trong hệ thống domain (vùng) theo dạng quản lý tâm trung. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập trung về người dùng cũng như các nguồn tài nguyên…

Tổng hợp các bài Lab về Windows Server 2022

Khóa học Microsoft Pro Administrator giúp học viên Quản trị hệ thống và triển khai các dịch vụ trên nền tảng Windows Server 2022, đây là Hệ điều hành mới nhất của Microsoft cho đến thời điểm hiện nay. MCSA 2022 là chương trình đào tạo  kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới…