Facebook Business Là Gì ?

Facebook Business hay còn được gọi là trình quản lý doanh nghiệp sẽ được tạo lập thông qua tài khoản cá nhân. Và mỗi tài khoản cá nhân chỉ tương ứng với 1 tài khoản Facebook dành riêng cho doanh nghiệp. Khi đăng ký xong tài khoản Facebook Business có nghĩa là bạn sẽ có hai hình thức…

Facebook Ads Library (Thư viện quảng cáo Facebook) là gì ?

Facebook Ads Library là ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin, minh bạch của mọi bài quảng cáo của mọi người dùng quảng cáo trên Facebook. Thư viện quảng cáo Facebook (Facebook Ads Library) được cung cấp các thông tin về quảng cáo gồm các thông tin sau: Các quảng cáo liên quan vấn…