Download Windows Server 2025 File ISO

Tại phiên bản Windows Server 2025 Microsoft đã có nhiều cải tiến lớn như tính năng Hotpatching, nâng cao bảo mật Active Directory và SMB, tối ưu giải pháp lưu trữ, Hyper-V & AI, vv. Để sử dụng các tính năng này và sử dụng Windows Server 2025, bạn phải tải xuống tập tin ISO…

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2025 (v.Next)

Microsoft đã công bố Windows Server 2025 sẽ là phiên bản tiếp theo của hệ điều hành dành cho máy chủ và các trung tâm dữ liệu. Phiên bản này kế thừa các tính năng của Windows Server 2022 và còn khá nhiều tính năng nổi bật khác mà Microsoft vẫn chưa công bố cho…

Configure DHCP Failover Windows Server 2022

DHCP Failover trong Windows Server 2022 là tính năng mới cho phép  xây dựng trong hệ thống mạng doanh nghiệp có 02 DHCP Server trở lên cùng hoạt động chung dịch vụ DHCP trên nền tảng Windows Server 2022 với mục đích gia tăng độ sẵn sàng (High Availability) và phục vụ công tác cung…

Install Additional Domain Controller Server 2022

Addition Domain Controller là gì ? Addition AD Domain Controller được dùng để cân bằng tải giữa các Domain Controller (DC) hiện có. Ngoài ra, nếu  AD DC bị lỗi thì additional AD DC có thể được dùng để xác thực. Additional Domain Controller có thể xem như là giải pháp Load Balancing (cân bằng)…

Install Windows Server 2022

Phiên bản Windows Server 2022 Windows Server 2022 có 3 phiên bản Standard, Datacenter và Datacenter Azure Edition Cũng như các phiên bản trước Windows Server 2022 có 3 dạng phiên bản là: Standard, Datacenter và Datacenter: Azure Edition. Kể từ ngày 21 tháng 8, Windows Server 2022 sẽ có sẵn cho khách hàng trên…

Install Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services là gì ? Đây là một dịch vụ thư mục quản lý các đối tượng trong hệ thống domain (vùng) theo dạng quản lý tâm trung. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập trung về người dùng cũng như các nguồn tài nguyên…

MS-030T00-A | Microsoft 365 Administrator

MS-100T00 Microsoft 365 Identity and Services This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 tenant and service management, Office 365 management, and Microsoft 365 identity management. In Microsoft 365 tenant and service management, you will examine all the key components that must be planned for when designing your Microsoft…

Install and Configure Hyper V

Microsoft HYPER-V Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng Hypervisor. Mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao. Hyper-V chính thức ra mắt kể từ…

Installing Windows Server 2019 Desktop Experience

Windows Server 2019 Microsoft chính thức ra mắt Windows Server 2019 vào tháng 10/2018 với những cải tiến và tính năng mới mạnh mẽ vượt trội hơn những phiên bản hệ điều hành trước. Từ tạo môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật, đến giúp bạn hiện đại hóa…