Facebook Ads Library (Thư viện quảng cáo Facebook) là gì ?
View Post: 675 người truy cập bài viết
Facebook Ads Library là ứng dụng tra cứu toàn bộ thông tin, minh bạch của mọi bài quảng cáo của mọi người dùng quảng cáo trên Facebook.

Thư viện quảng cáo Facebook (Facebook Ads Library) được cung cấp các thông tin về quảng cáo gồm các thông tin sau:

 • Các quảng cáo liên quan vấn đề xã hội
 • Các quảng cáo liên quan bầu cử hoặc chính trị
 • Các quảng cáo bao gồm thống kê mức chi tiêu
 • Các quảng cáo có số liệu số người tiếp cận
 • Các quảng cáo có pháp nhân tài trợ

Đặc biệt:

 • Những quảng cáo sẽ được hiển thị dù cho quảng cáo của Fanpage đó có hoạt động hoặc không hoạt động tại thời điểm bạn tìm kiếm.
 • Những quảng cáo này sẽ được lưu trữ trong Thư viện quảng cáo Facebook trong vòng 7 năm.
 • Những quảng cáo được thu thập từ tất cả các quốc gia có yêu cầu quyền để chạy quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

Tại sao bạn cần biết Facebook Ads Library (Thư viện quảng cáo Facebook) ?

 • Vì bạn cần biết đối thủ của bạn đang làm gì:
 • Nội dung họ chạy quảng cáo là gì ?
 • Chiến lược quảng cáo của họ ra sao ?
 • Họ đang chạy quảng cáo video hay hình ảnh ?
 • Việc này sẽ giúp bạn rất nhiều khi làm quảng cáo:
 • Giúp bạn tối ưu được nội dung content mà đối thủ đang chạy hiệu quả
 • Giúp bạn có nhiều ý tưởng để làm chiến lược quảng cáo
 • Giúp bạn có định hướng cách chạy quảng cáo hiệu quả

Facebook Ads Library (Thư viện quảng cáo Facebook) có tính năng gì ?

Thư viện quảng cáo Facebook có 3 tính năng cực kỳ nổi trội và tốt cho người dùng nghiên cứu quảng cáo đối thủ hoặc quảng cáo của chính mình.

Tất cả mọi người đều dùng được tính năng “Thư viện quảng cáo Facebook”

 • Facebook cho phép mọi người có thể xem và tìm kiếm quảng cáo trong thư viện này.
 • Thư viện sẽ tự động loại bỏ một số những quảng cáo như: đồ uống có cồn, cờ bạc hoặc những quảng cáo có nội dung chưa đủ tuổi cho người dùng Facebook. Thường là nhỏ hơn 13 tuổi.
 • Thư viện sẽ hạn chế quảng cáo và báo cáo đối với tệp khách hàng nhỏ hơn 13 tuổi.

Tính năng tìm kiếm:

 • Mọi người đều có thể tìm kiếm các cụm từ, tên hoặc Trang Fanpage bất kỳ trong thư viện quảng cáo.
 • Các mục tìm kiếm phổ biến được Facebook cung cấp: tên của trang, nội dung quảng cáo của trang.
 • Facebook sẽ phân loại dạng quảng cáo có liên quan đến chính trị, bầu cử và vấn đề xã hội.

Thông tin tìm kiếm:

 • Báo cáo được lưu trữ và cung cấp theo khu vực, địa lý và chính sách khu vực của quốc gia đó.
 • Thư viện quảng cáo cũng cung cấp về tình trạng sự cố của quảng cáo bạn đang xem: tạm dừng do sự cố, ngừng theo kế hoạch và các sự cố bảo trì khác

Xem lượt Like, bình luận và tương tác của bài viết

 • Thư viện quảng cáo Facebook không thể cung cấp cho bạn lượt tương tác, Like và bình luận của bài quảng cáo đó, bạn chỉ có thể xem content (nội dung) của bài viết đó mà thôi.
 • Để xem được bạn phải vào chính Fanpage đó để dò tìm nội dung bài quảng cáo đó mà thôi.
 • Tuy nhiên, Fanpage đó ẩn, che dấu hoặc không chạy bài viết có sẵn thì sẽ không thấy được.

Tham khảo: thanhthinhbui

 

Truy cập vào thư viện Quảng cáo Facebook

(Facebook Ads Library)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments